15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Суть державних цільових фондів та їх значеня в умовах переходу до ринку№ роботи: 1061
розділ: Філософія
тип: Контрольна робота
об'єм: 12
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Суть державних цільових фондів та їх значеня в умовах переходу до ринку.
2. Соціальні державні цільові фонди, їх склад, джерела формування і напрями використання.
3. Характеристика економічних державних цільових фондів
Література
   
Список літератури

1. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник для студ. екон. спец. вищ. закладів освіти / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — 4-те вид.,доп. — К. : НІОС, 2003. — 411с.
2. Грідчіна М. В., Захожай В. Б., Осіпчук Л. Л., Субботовіч Ю. Л., Томчишина К. М. Фінанси (теоретичні основи): Підручник. — К. : МАУП, 2002. — 280с.
3. Діденко В. М., Попова В. Д., Прядко В. В. Загальна теорія фінансів: Навчальний посібник. — Чернівці : Ратуша, 2000. — 638с.
4. Кузнєцова А. Я., Теорія фінансів: Навч. посіб. для студ. вузів. — Л. : ЛБІ НБУ, 2001. — 156с.
5. Худолій Л. М. Теорія фінансів: Навч.-метод. посіб. / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2003. — 167с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.