17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Стратегія управління операційними витратами підприємства№ роботи: 106
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 36
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи стратегічного управління та управління операційними витратами
1.1. Економічний зміст стратегії підприємства
1.2. Сутність та склад операційних витрат підприємства
1.3. Управління операційними витратами підприємства
Розд іл 2. Аналіз управління операційнми витратами на прикладі ВАТ “Укрелектроапарат”
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності
2.3. Аналіз витрат ВАТ “Укрелектроапарат” за економічними елементами та статтями калькуляції
Розділ 3. Стратегічні напрями управління операційними витратами ВАТ «Укрелектроапарат»
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Висновки


ВАТ “Укрелектроапарат” яке виробляє силові трансформатори та комплектні трансформаторні підстанції, трансформатори та реактори для електропотягів, спеціальні трансформатори малої потужності, камери стаціонарного обслуговування КСО, щитки освітлення, газорегуляторні пункти блочни конструкцій, дахові та настінні котельні установки, що використовують різні види палива, а також товари народного споживання.
Аналізуючи чистий дохід помітно, що даний показник має зростаючу тенденцію. Якщо у 2010 році показникї складав 56894,0 тис. грн., то в 2011 році показник зріс на 11,94% і становив 63685,0 тис. грн., а в 2012 році – 64523,0 тис. грн.
Витратина 1 грн реалізованої продукції є нижче рівня 1 та в динаміці зменшуються, що вказує на покращення фінансового стану підприємства.
Прибуток до оподаткування з 2010 по 2012 рік зріс з 990,0 тис. грн. до 990,0 до 1823,0 тис. грн., проте у 2012 році порівняно з 2011 роком – прибуток зменшився.
Собівартість продукції протягом періоду 2010-2012 рр. збільшилась на 6523,4 тис. грн. Це сталось за рахунок збільшення витрат на заробітну плату протягом даного періоду на 5111,4 тис.грн. через збільшення фонду оплати праці. У порівнянні з базовим роком збільшились матеріальні витрати у 2012 р. та у 2012 році на близько 380 тис. грн. за рахунок підвищення цін на покупні вироби та напіфабрікати.
Амортизація суттєво не зменшилась, а інші витрати мінімальними були у 2011 р. за рахунок зменшення витрат на виплату штрафів, пені, неустойки та економії витрат на енергоносії.
До джерел зниження витрат виробництва та реалізації продукції належать:
- зменшення витрат на сировину, матеріали, паливо та енергії на одиницю продукції;
- зменшення витрат на заробітну платуі, що припадають на одиницю продукції;
- зниження розміру амортизаційних відрахувань;
- зменшення управлінських витрат;
- ліквідація непродуктивних витрат.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.