25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Характерні ознаки фінансів як економічної категорії№ роботи: 1055
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 11
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Характерні ознаки фінансів як економічної категорії
2. Проблеми дефіциту бюджету, його причини та напрями скорочення
3. Виробничі фонди та їх використання
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: Ніос, 2001.
2. Общая теория финансов: Учеб. Пособие / Под ред. Л.А.Дробозиной. – М.: Банки и бирижи, ЮНИТИ, 2004.
3. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2001.
4. Теория финансов: Учеб. Пособие / Под ред. Н.Е.Заяц, М.К.Фисенко. – Минск: Вышейш.шк., 2003
5. Романенко О. Р. Фінанси: Підручник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 312 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.