19 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розробка дивідендної політики№ роботи: 1052
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 11
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

4. Розробка дивідендної політики
Задача 1.
Оцінка ефективності інвестиційного проекту
Показник Значення
Загальна сума інвестицій, грн. 82040
Сума інвестицій в основні фонди (обладнання), грн. 80000
Норма дисконту, % 24
Річний чистий прибуток, грн. 40000

На основі вихідних даних розрахувати показники ефективності інвестиційного проекту, супроводжуючи розрахунки відповідними поясненнями. Зробити висновок щодо доцільності реалізації проекту. Термін економічного життя проекту для всіх варіантів - 7 років. Амортизаційні відрахування розраховуються за системою прискореної амортизації.

Задача 2.
Підприємство виробляє та реалізує два види продукції. Значення основних показників наведено в таблиці.
Показник Значення за виробами
1 2
Обсяг виробництва, од. 200000 300000
Ціна одиниці виробу, грн. 18 22
Питомі змінні витрати, грн. 5,6 4,5
Постійні витрати, грн. 900000 за весь період

Побудувати графік валового прибутку, де показати результат зміни структури асортименту за умови однакових обсягів реалізації обох виробів. Визначити точку беззбитковості для кожної ситуації.
Ураховуючи, що постійні витрати у розмірі 500000 грн. припадають на виріб 1, розрахувати виручку від його реалізації, необхідну для того, щоб забезпечити прибуток у розмірі 300000 грн.

Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Луцьк, Вежа, 2001
2. Поддєрьогін Фінанси підприємств: Підручник К.,КНЕУ, 2000.
3. Коробова М.Я. Фінанси промислового підприємства: Підручник. К., Либідь, 1995.
4. Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Львів, ЛБІ НБУ, 2003.
5. Рогатенюк Э.В., Пожарицкая И.М. Финансы предприятий. Симферополь, 2002.
6. Бородина Е.И. Финансы предприятия. М., ЮНИТИ, 1995.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.