21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Предмет і метод фінансової науки№ роботи: 1051
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Предмет і метод фінансової науки…………………………...…………………..3
2. Податкова система і принципи оподаткувань……………………………..…….7

3. Особливості фінансових відносин у сфері страхування…………………...….12
Спи сок використаних джерел……………………………………………………...1 6
   
Список літератури

1. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки / Пер. з нім. С.І.Терещенко та О.О.Терещенка; Передмова та наук. Редагування В.М.Федосова. – К.: Либідь, 2000.
2. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: Ніос, 2000.
3. Общая теория финансов: Учеб. Пособие / Под ред. Л.А.Дробозиной. – М.: Банки и бирижи, ЮНИТИ, 1995.
4. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2001.
5. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави. –К.: НІОС, 1998.
6. Суторміна В. М., Федосов В.М., Андрущенко В. Л.Держава — податки — бізнес (Із світового досвіду регулювання ринкової економіки )— К .: Либідь.— 1992.
7. Податкова система України: Підручник / Федосов В.М., Опарін В.М., П’ятаченко Г.О. та ін.; За ред. В.М.Федосова. – К.: Либідь, 1994.
8. Теория финансов: Учеб. Пособие / Под ред. Н.Е.Заяц, М.К.Фисенко. – Минск: Вышейш.шк., 1997.
9. Финансы: Учеб. Пособие / Под ред. А.М.Ковалевой. –М.: Финансы и статистика, 1996.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.