22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Основні інструменти фінансового аналізу ефективності діяльності компанії№ роботи: 1049
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Основні інструменти фінансового аналізу ефективності діяльності компанії 3
Вступ 3
1. Методи та прийоми як інструменти фінансового аналізу…...................... ....5
2. Аналіз ефективності діяльності компанії (підприємства)................ ...........12
Задача 2............................. .............................. .............................. .........................16
В ідомі такі фінансові показники компанії У:
Кількість проданих виробів – 20000 шт.
Ціна за одиницю – 40 грн.
Змінні витрати на одиницю проданої продукції – 20 грн.
Сума постійних витрат – 50000 грн.
Ставка податку на прибуток – 30,0%
Визначити:
1. розмір чистого доходу (після сплати процентів і податків);
2. беззбитковість обсягу продажу;
3. рівень операційного “важеля” (DOL)
4. як зміниться точка беззбитковості, якщо постійні витрати збільшаться на 20%.

Задача 19
Розрахувати коефіцієнт поточної ліквідності комбінату, якщо на кінець 1998 року активи розділу ІІ балансу становили 5490,0 тис.грн., розділу ІІІ балансу – 2129,0 тис.грн., короткострокові зобов’язання в 2000 р. – 4411,0 тис.грн.
Визначити, як зміниться коефіцієнт поточної ліквідності, якщо підприємство спише товарно-матеріальні запаси вартістю 34,0 тис.грн. і нарахує знос 14,0 тис.грн.

Список використаних джерел........................ .............................. ........................20
   
Список літератури

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”.
2. Грачова Р. Аналіз фінансового стану підприємства. // Дебет-Кредит. Нова бухгалтерія.- С.212-224.
3. Губіна І.А. Аналіз ліквідності підприємства на основі балансу. // Світ бухобліку.- 1998.- №2.- С.75-79.
4. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібн. – К.: КОО “Знання”,2000. – 378с.
5. Мец О.В. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємств: Навч. посібн.: КНЕУ, 1999. – 53с.
6. Мних Є.В. Аналіз фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємств. – К.: НМКВО, 1999. – 53с.
7. Поліщук Н.В. Методи аналізу діяльності підприємства. // Фінанси України.-2001.- №1.- С.61-66.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.