18 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Основні інструменти фінансового аналізу ефективності діяльності компанії№ роботи: 1045
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 11
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

2. Основні інструменти фінансового аналізу ефективності діяльності компанії...................... .............................. .............................. .............................. ....3
Задача 2............................. .............................. .............................. ............................2

Відомі такі фінансові показники
Кількість проданих виробів 20000 шт.
Ціна за одиницю 40 грн
Змінні витрати на одиницю проданої продукції 20 грн
Сума постійних витрат 50000 грн
Ставка податку на прибуток 30%

Визначити
а) розмір чистого доходу (після сплати процентів і податків);
б) беззбитковість обсягу продажу;
в) рівень операційного важеля
г) як зміниться точка беззбитковості, якщо постійні витрати збільшаться на 20%.

Задача 19............................ .............................. .............................. ...........................9
Розрахувати коефіцієнт поточної ліквідності підприємства, якщо на кінець 2000 р. активи розділу ІІ балансу становили 5490 тис. грн., розділу ІІІ балансу – 2129 тис. грн., короткострокові зобов’язання в 2000 р. – 4411 тис. грн.

Список використаної літератури.................... .............................. ........................11
   
Список літератури

1. Шеремет С.М. Финансовый анализ ѕ М, 1995 г.
2. Бандурака О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. І., Петрова К. Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. - К.: Либідь, 1998.
3. Ефимова О. В. Финансовый анализ. - М., 1996.
4. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 1998.
5. Рясних Є. Г. Фінансовий менеджмент. Х. 2004.
6. Финансовый менеджмент / Авт. кол. под рук. Е. С. Стояновой. - М.: Перспектива, 1996.
7. Финансовый менеджмент / Под ред. д. э. н., проф., Н. Ф. Самсонова. - М.: Финансы, 1999.
8. Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. - М.: Финансы и статистика, 1995.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.