14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Фактории, що впливають на величину виручки№ роботи: 1044
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

17. Фактории, що впливають на величину виручки
47. Акціонування, корпоратизація, фінанси акціонерних товариств
Задача 25
Підприємством на протязі звітного періоду було закуплено матеріалів на суму 500 грн (з ПДВ); сплачено за енергію, що була спожита в попередньому звітному періоді 120 грн (без ПДВ); нараховано зарплату 415 грн; використано на виробництво матеріалів на суму 323 грн (без ПДВ). Визначити валові доходи, валові витрати, оподатковуваний прибуток, податок на прибуток та суму ПДВ до сплати, якщо виручка від реалізації становить 1523 грн (з ПДВ)
Задача 40
На кінець звітного року підприємство має наступні дані по своїм активам та пасивам.
Актив Сума, грн Пасив Сума, грн
І розділ
ІІ розділ
В т. ч.
- виробничі запаси
- готова продукція
- дебіторська заборгованість
- гроші в національній валюті
ІІІ розділ 10200
8600

1850
1250

4 300

2200
800 І розділ
ІІ розділ
ІІІ розділ
ІV розділ
В т. ч.
- короткострокові позики банків
- поточна кредиторська заборгованість
V розділ
9100
-
2200
7700


1500


6200
-
Баланс 18800 Баланс 18800

Розрахувати показники ліквідності підприємства

Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Луцьк, Вежа, 2001
2. Поддєрьогін Фінанси підприємств: Підручник К.,КНЕУ, 2000.
3. Коробова М.Я. Фінанси промислового підприємства: Підручник. К., Либідь, 1995.
4. Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Львів, ЛБІ НБУ, 2003.
5. Рогатенюк Э.В., Пожарицкая И.М. Финансы предприятий. Симферополь, 2002.
6. Бородина Е.И. Финансы предприятия. М., ЮНИТИ, 1995.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.