21 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз діяльності підприємства№ роботи: 104
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 35
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1.Аналіз основних економічних показників діяльності ВАТ “Красилівський агрегатний завод”
1.1.Динаміка обсягу виробництва та реалізації продукції
1.2.Використання основних виробничих фондів підприємства та оборотних коштів
1.3. Зміна показників по праці та заробітній платі
1.4. Зміна структури собівартості товарної продукції
1.5. Динаміка прибутку та рентабельності виробництва та продукції
1.6. Фінансовий стан підприємства
2. Загальна характеристика ”Красилівського агрегатного заводу”
3.Напрямки подальшого розвитку підприємства
Висновки
Літера тура
Додатки

Висновки
Отж е, ми проаналізували техніко-економічні показники діяльності ВАТ “Красилівський агрегатний завод”.
Щодо зміни обсягів виробництва та реалізованої продукції, то помітно те, що останніми роками відбувалося певне зростання. Також слід відмітити те, що частка реалізованої продукції в обсязі товарної продукції нище стовідсоткової межі. Тобто це вказує на те, що попит на продукцію підприємства є досить низьким.
Щодо основних фондів підприємства, то більшість обладнання на підприємстві як морально так і фізично застаріле.
Аналізуючи фондовіддачу слід відмітити, що даний показник зростає в основному за рахунок зменшення вартості основних фондів. Щодо фондоозброєності, то вона зростає.
Аналізуючи оборотні кошти підприємства помітно, що їх величина зросла. Щодо структури оборотних коштів, то найбільша їх величина припадає на виробничі запаси та готову продукцію.
Аналізуючи показники по праці та заробітній платі можна зробити висновок, що чисельність персоналу з кожним роком зростає, також зростає і продуктивність праці.
Аналізуючи результати виробництва на ВАТ “Красилівський агрегатний завод” слід відмітити, що рентабельність підприємства має спадну тенденцію. І взагалі підприємство є збитковим.
Отже, в цілому можна сказати, що ВАТ “Красилівський агрегатний завод” знаходиться у важкому становищі, тому на підприємстві потрібно негайно робити зміни, які можуть носити різний характер.
Діюча організаційна структура ВАТ ”Красилівський агрегатний завод” не повністю відповідає умовам сьогодення, оскільки вона орієнтована на планову економіку.
На нашу думку, на підприємстві існує багато виходів із існуючого положення. Деякі з них можна навести нижче:
1.Створення вже на базі існуючого підприємства спільного підприємства з залученням іноземних інвестицій.
2.Реструктуризаці я підприємства на більш прогресивні форми.
3.Націоналізація підприємства.
4.Продаж контрольного пакету акцій одному власнику. Або створення закритого акціонерного товариства.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.