21 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Основний капітал підприємства та його відновлення№ роботи: 1038
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 10
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Основний капітал підприємства та його відновлення
2. Задача
Визначити відпускну ціну одиниці товару (без податків, що даються до ціни) в роздрібній торгівлі, якщо відомо:
- ціна виробника (без податків) – 356 грн.;
- ціна оптового торговця – 720 грн. (в т. ч. ПДВ 120 грн.);
- торгова націнка становить – 107,5% оптової націнки.

3. Задача
Визначити первісну вартість основних засобів на початок періоду та залишкову вартість після 11 місяців її використання, використовуючи метод амортизації за залишковою вартістю (де річна норма амортизації – 18%). Покупна вартість основних засобів – 198 тис. грн. (в т. ч. ПДВ). Страхові внески, що пов’язані з страхуванням купленого майна 498 грн.
Вартість монтажу основних засобів – 9860 грн.
Вартість доставки основних засобів – 860 грн.
Витрати на налаштування основних засобів – 970 грн.
Плата за користування позичкою на придбання основних засобів – 4700 грн.

Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Луцьк, Вежа, 2001
2. Поддєрьогін Фінанси підприємств: Підручник К.,КНЕУ, 2000.
3. Коробова М.Я. Фінанси промислового підприємства: Підручник. К., Либідь, 1995.
4. Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Львів, ЛБІ НБУ, 2003.
5. Рогатенюк Э.В., Пожарицкая И.М. Финансы предприятий. Симферополь, 2002.
6. Бородина Е.И. Финансы предприятия. М., ЮНИТИ, 1995.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.