20 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Сутність місцевих фінансів. Основи формування місцевих фінансів№ роботи: 1037
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Сутність місцевих фінансів. Основи формування місцевих фінансів……....3
2. Поняття управління фінансами. Методи управління фінансами………..…11
3. Задача……………………………………………………………… ……….….16
Суб’єкт купує державні цінні папери, якщо він очікує, що:
а) процентні ставки незабаром значно зростуть, порівняно з поточними;
б) проценті ставки значно зменшаться, порівняно з поточними;
в) процентні ставки спочатку зростуть, а потім зменшаться;
г) процентні ставки не зміняться;
д) не буде відбуватися інфляційне зростання цін.
Як це впливає на його рішення?

Список використаної літератури……………………………………………..… 17
   
Список літератури

1. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: Ніос, 2000.
2. Общая теория финансов: Учеб. Пособие / Под ред. Л.А.Дробозиной. – М.: Банки и бирижи, ЮНИТИ, 1995.
3. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2001
4. Теория финансов: Учеб. Пособие / Под ред. Н.Е.Заяц, М.К.Фисенко. – Минск: Вышейш.шк., 1997.
5. Финансы: Учеб. Пособие / Под ред. А.М.Ковалевой. –М.: Финансы и статистика, 1996.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.