22 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Об’єктивна необхідність і сутність фінансів№ роботи: 1036
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 18
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

3. Об’єктивна необхідність і сутність фінансів...................... .............................. 3
32. Суть і причини бюджетного дефіциту...................... .............................. ........6
61. Напрями використання фінансових ресурсів громадян...................... ..........9
90. Валютне регулювання................... .............................. .............................. ......12
Задача 3............................. .............................. .............................. ..........................16
На підставі наведених даних про фінансово-господарську діяльність трьох комерційних підприємств (табл. 1).
визначте
1. розмір прибутку до оподаткування кожного підприємства;
2. суму податку на прибуток.
Таблиця 1. Вихідні дані про фінансово-господарську діяльність комерційних підприємств
Показники Підприємства
„Меч” „Сніжок” „Корона”
1. валовий дохід, тис. грн. 64083 80043 85923
2. податок на додану вартість, тис. грн. 10683 13343 14323
3. валові витрати, тис. грн. 46500 54690 61570
4. сума амортизаційних відрахувань, тис. грн. 2700 4800 5100
5. податок на прибуток, % 25,0 25,0 25,0
6. дивіденди, тис. грн. 1940 3280 2820
7. сума прибутку до оподаткування, тис. грн.
8. сума податку на прибуток, тис. грн.

Список використаних джерел........................ .............................. ........................18
   
Список літератури

1. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
2. Гридчин М. В. Финансовый менеджмент: Курс лекций. - 3-е изд., стереотип. - К.: МАУП, 2004. - 160 с.
3. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Луцьк, Вежа, 2001
4. Поддєрьогін Фінанси підприємств: Підручник К.,КНЕУ, 2000.
5. Коробова М.Я. Фінанси промислового підприємства: Підручник. К., Либідь, 1995.
6. Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Львів, ЛБІ НБУ, 2003.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.