16 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Призначення та роль фінансів№ роботи: 1034
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Призначення та роль фінансів...................... .............................. ............................3

2. Державні витрати, їх економічне та соціальне значення...................... ..............8
3. Позабюджетні фонди державного та міжнародного рівнів........................ .......13
Список використаної літератури.................... .............................. ............................15
   
Список літератури

1. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: Ніос, 2000.
2. Общая теория финансов: Учеб. Пособие / Под ред. Л.А.Дробозиной. – М.: Банки и бирижи, ЮНИТИ, 1995.
3. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2001
4. Теория финансов: Учеб. Пособие / Под ред. Н.Е.Заяц, М.К.Фисенко. – Минск: Вышейш.шк., 1997.
5. Финансы: Учеб. Пособие / Под ред. А.М.Ковалевой. –М.: Финансы и статистика, 1996.
6. Финансы: Учебник / Под ред. В.М.Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1995.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.