20 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Асортиментна політика. Валова маржа. Поріг рентабельності№ роботи: 1031
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 21
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

1. Асортиментна політика. Валова маржа. Поріг рентабельності………..……3
Завдан ня 1. Формування раціональної структури капіталу…………………....9
Завдання 2. «Управління асортиментною політикою»………………………..10
Завда ння 3. Формування матриці фінансової стратегії……………………….13
Завданн я 4. «Оптимізація основних параметрів підприємства»……………...15
5. «Визначення розміру грошового потоку і оцінка ринкової вартості підприємства»…………………………………………… ………………………16
Список використаної літератури……………………………………………….. 21
   
Список літератури

1. Финансовый менеджмент / Авт. кол. под рук. Е. С. Стояновой. - М.: Перспектива, 1996.
2. Финансовый менеджмент / Под ред. акад. Г. Б. Поляка. - М.: Финансы, 1997.
3. Финансовый менеджмент / Под ред. д. э. н., проф., Н. Ф. Самсонова. - М.: Финансы, 1999.
4. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999.
5. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 1997.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.