19 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Предмет, об’єкт і суб’єкт фінансового аналізу зовнішньоекономічної діяльності, його цілі та завдання№ роботи: 1029
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Предмет, об’єкт і суб’єкт фінансового аналізу зовнішньоекономічної діяльності, його цілі та завдання…………………………………………...……. 3
11. Аналіз дивідендів нерезидента України………………………………..……7
1. Задача……………………………………………………………… ……..……10
За даними бухгалтерського балансу розрахувати й проаналізувати динаміку коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства ЗЕД. Порівняти розрахункові коефіцієнти з нормативними, зробити висновки про фінансовий стан підприємства.
11. Задача……………………………………………………………… …………12
Проаналізувати використання оборотного капіталу в експортних операціях. Собівартість реалізованих товарів за кордон минулого року – 25800 тис. грн., у звітному році – 31210 тис. грн. Залишки оборотних коштів при здійсненні експортних поставок у звітному році, тис. грн.
Вид оборотних коштів На 01.01 На 01.04 На 01.07 На 01.10 На 01.01
Грошові кошти 540 521 577 508 460
Запаси 895 870 854 924 998
Дебіторська заборгованість 1990 1098 2000 1987 2200

Залишки оборотних коштів при здійсненні експортних поставок у минулому році, тис. грн.
Вид оборотних коштів На 01.01 На 01.04 На 01.07 На 01.10
Грошові кошти 340 301 380 312
Запаси 765 700 690 632
Дебіторська заборгованість 910 1000 950 955

Список використаної літератури……………………………………………….. 14
   
Список літератури

1. А.П. Румянцев, Г.Н. Климко, В.В. Рокоча та ін.; Міжнародна економіка За ред. А.П. Румянцева. К.: Знання-Прес, 2003. — 447 с.
2. Міжнародні економічні відносини: Підручник / О.М.Маринич, П.Г.Шищенко.- К.: Знання, 2003.- 480с.-
3. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003
4. О.Ю., Босак А.О. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини Практикум. — К.: 2003
5. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Луцьк, Вежа, 2001
6. Поддєрьогін Фінанси підприємств: Підручник К.,КНЕУ, 2000.
7. Коробова М.Я. Фінанси промислового підприємства: Підручник. К., Либідь, 1995.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.