18 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Довірча діяльність на ринку цінних паперів№ роботи: 1026
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .........3
1. Довірча діяльність на ринку цінних паперів....................... .............................. ...4
2. Стратегія валютного арбітражу..................... .............................. ........................11
Ви сновки........................ .............................. .............................. .............................. ..15
Список використаної літератури.................... .............................. ............................16
   
Список літератури

1. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: Ніос, 2000.
2. Общая теория финансов: Учеб. Пособие / Под ред. Л.А.Дробозиной. – М.: Банки и бирижи, ЮНИТИ, 1995.
3. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2001
4. Теория финансов: Учеб. Пособие / Под ред. Н.Е.Заяц, М.К.Фисенко. – Минск: Вышейш.шк., 1997.
5. Финансы: Учеб. Пособие / Под ред. А.М.Ковалевой. –М.: Финансы и статистика, 1996.
6. Финансы: Учебник / Под ред. В.М.Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1995.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.