15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Характеристика реінжинірингу на підприємстві№ роботи: 1024
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 21
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Реінжиніринг бізнес-процесів: зміст та основна характеристика................ ...4
2. Основні етапи проведення реінжинірингу бізнес-процесів............... ...........12
Висновки....... .............................. .............................. .............................. ...............19
Список використаних джерел........................ .............................. ........................21
   
Список літератури

1. Финансовый менеджмент / Авт. кол. под рук. Е. С. Стояновой. - М.: Перспектива, 1996.
2. Финансовый менеджмент / Под ред. акад. Г. Б. Поляка. - М.: Финансы, 1997.
3. Финансовый менеджмент / Под ред. д. э. н., проф., Н. Ф. Самсонова. - М.: Финансы, 1999.
4. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999.
5. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 1997.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.