19 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Калькулювання продукції на підприємстві№ роботи: 102
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 33
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні засади калькулювання витрат на підприємстві
1.1. Сутність та поняття калькуляції
1.2. Зміст статей калькуляції
1.3. Вибір методу калькуляції
Розділ 2. Аналіз калькулювання витрат на ПАТ "АК АДВІС"
2.1. Загальна характеристика ПАТ "АК АДВІС"
2.2. Аналіз основних-економічних показників діяльності
2.3. Аналіз собівартості продукції
Розділ 3. Шляхи вдосконалення методів калькуляції собівартості продукції
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Уривки з роботи:
Метою діяльності ПАТ “АК АДВІС” є активна співпраця з споживачами продукції ПАТ, що направлена на повне задоволення їх потреб в продукції стабільної якості і технічного рівня шляхом впровадження міжнародних стандартів системи якості продукції.
У 2010 році порівняно з попереднім роком відбулося зростання обсягів товарної продукції в діючих цінах на 26,4%, а в 2011 році –зменшення на 6,9%. Зменшення спричинене скороченням попиту на продукцію на зарубіжних ринках.
Собівартість продукції – це поточні витрати підприємства на виробництво та реалізацію продукції, що виражені в грошовій формі. Собівартість продукції включає вартість з видаткової сировини, матеріалів, палива, енергії, інструментів, заробітну плату промислово-виробничого персоналу, витрати на амортизацію і ремонт обладнання і інших витрат, що повязані з виробництвом та реалізацією продукції.
Питома вага матеріальних витрат у 2009 році складала 22,19%, у 2011 році – 58,83%.
Частка заробітної плати в 2009 році склала 20,93%, у 2010 році вона піднялась до 21,68%, у 2011 році зменшилась до 19,05%. Відрахування на соціальні заходи в 2009 році склали 8,23%, у 2010 році – 7,63%, у 2011 році – 6,96%.
Амортизаційні витрати в 2009 році склали 7,41%, у 2010 році – 6,05%, а в 2011 році – 7,37%. Для передових підприємств галузі цей показник доходить до 10,5%. Таке низьке значення амортизаційних відрахувань у структурі собівартості вказує на низький рівень автоматизації виробництва.
Питома вага інших витрат в 2009 році склала 8,24%, у 2010 році – 8,02%, у 2011 році – 7,79%.
Застосування системи, які передбачають повний розподіл витрат між виробами впливає на те, що в собівартість продукції включаються всі виробничі витрати, тобто витрати від всіх видів економічної доцільності.
Використання цієї системи управління витратами є недоцільно.
Тому альтернативою є система обліку витрат та калькулювання собівартості, відповідно до якої витрати плануються та враховуються неповністю, а частково.
Калькулювання собівартості продукції відповідно до методу перемінних витрат дає можливість виробляти продукцію з великим асортиментом, визначати продукцію, яка є більш економічно доцільною, а та що економічно недоцільна – зняти з виробництва.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.