19 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Необхідність державного регулювання фінансового ринку№ роботи: 1016
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Необхідність державного регулювання фінансового ринку
2. Системи управління фінансовими ризиками
3. Конверсійні операції на валютному ринку
4. Задача
Ціна акції 900 грн, чистий прибуток на акцію 90 гр. Визначити строк окупності акції, якщо припустити, що весь прибуток буде виплачуватись як дивіденди.
5. Задача
Номінал облігації дорівнює 900 тис. грн., купон – 20% виплачується 1 раз у рік, до погашення залишається три роки. На ринку прибутковість на інвестиції з рівнем ризику відповідним даної облігації оцінюється в 25%. Визначити курсову вартість облігації.
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: Ніос, 2000.
2. Общая теория финансов: Учеб. Пособие / Под ред. Л.А.Дробозиной. – М.: Банки и бирижи, ЮНИТИ, 1995.
3. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2001
4. Теория финансов: Учеб. Пособие / Под ред. Н.Е.Заяц, М.К.Фисенко. – Минск: Вышейш.шк., 1997.
5. Финансы: Учеб. Пособие / Под ред. А.М.Ковалевой. –М.: Финансы и статистика, 1996.
6. Финансы: Учебник / Под ред. В.М.Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1995.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.