21 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Оперативно-сітьові показники бюджетних установ№ роботи: 1014
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 19
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Оперативно-сітьові показники бюджетних установ....................... .............3
Вступ......... .............................. .............................. .............................. ........................3
1.1 . Оперативно - сітьові показники у сфері освіти........................ .......................3
1.2. Характеристика оперативно-сітьових показників закладів культури...........4
1.3. Використання оперативно-сітьових показників в сфері охорони здоров’я...................... .............................. .............................. .............................. ......5
Висновки............. .............................. .............................. .............................. .............8

2. Завдання і способи управління державним боргом........................ .............9
Вступ......... .............................. .............................. .............................. .......................9
2.1. Завдання та методи управління державним боргом........................ ...............9
2.2. Правова база управління державним боргом........................ .........................13
2 .3. Напрями управління державним боргом........................ .............................. ..16
Висновки................ .............................. .............................. .............................. .........18

Список використаних джерел........................ .............................. .........................19
   
Список літератури

1. Базилевич В.Д., Л.О. Баластрик. Державні фінанси. Навчальний посібник / За ред. Базидевича В.Д. - К.: Атака, 2002. - 368 с.
2. Василик О.Д. Державні фінанси України: Підручник. - Київ .: КІОС. - 2002
3. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія); Навчальний посібник. - К.: 2-ге вид., доп. І перероб. - К,: КНЕУ, 2001 - 240 с.
4. Опарін В. М., Малько В. І. Бюджетна система. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. 2002. К.: КНЕУ – 336 с.
5. Кудряшов В.П. Фінанси. Навчальний посібник. / Херсон: Олді-плюс, -2002 -352с.
6. Худолій Л.М. Теорія фінансів: Навчально-методичний посібник. - К.: Вид-во Європ ун-ту, 2003 - 167 с.
7. Чернявский О.П. та ін. Теорія фінансів : Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / За ред. Чернявського О.П., Мельника П.В., Мельника В.М, - К.: Дія, 2000 - 235 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.