18 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Оцінка конкурентних позицій шляхом конкурентних переваг№ роботи: 1012
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 21
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… ………...….3
1. Класифікація й сутність основних методів управління конкурентними перевагами…………………………………………………… …………..……….4
2. Формування конкурентних переваг об"єктів на підставі їхньої ексклюзивної цінності………………………………………………………… ..15
Висновки………………………………………… ……………………………....18
Список використаних джерел……………………………………………..……21
   
Список літератури

1. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. - К.: Лібра, 1998.- 384с.
2. Герасименко В.В. Ценовая политика фирмы. - М.: Финстатинформ, 1995г.
3. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1994.- 327 с.
4. Герчикова И. Н. Менеджмент.- М., 1997.
5. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ.ст. Пеньковой. - М.: Прогресс, 1990. - 736 с.
6. Литвиненко Я.В. Ціни на споживчі товари: Навч.посібник. - Київ, 1992.
7. Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення: Навчальний посібник.-Київ, 2001р.-150с.
8. Негл Т. Томас. Стратегия и тактика ценообразования. Руководство для принятия решений, приносящих прибыль."Питер". - Сан-Петербург, 2001г.-543с.
9. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы.- М.: «Ось- 89», 1998. - 80с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.