17 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Вища освіта в Швеції№ роботи: 1011
розділ: Педагогіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 18
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .........3
1. Загальна характеристика вищої освіти у Швеції........................ .........................5
2. Принципи вищої освіти у Швеції........................ .............................. ...................9
3. Викладацький склад та організаційна структура вищої освіти у Швеції........................ .............................. .............................. .............................. ......11
Висновки……………………………… ……………………………………………16
Список використаних джерел........................ .............................. ............................18
   
Список літератури

1. Управління освітою у Швеції //Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова / Укл.П.В.Дмитренко, О.Л.Макаренко.- К.: НПУ, 2000.- Ч.1.- С.72-79.
2. Особливості підготовки гуманітарної і технічної еліти в системі вищої освіти Швеції // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Збірник наукових праць/ За ред.. Л.Л.Товажнянського, О.Г.Романовського.- У двох частинах.- Ч.2.- Харків: НТУ «ХПІ», 2002.- С.84-88.
3. Зразки педагогічної підготовки в Швеції та забезпечення сучасних потреб вітчизняної освіти //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти і виступу Президента України Л.Д.Кучми».- К.: НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2002.- Ч.2.- С.171-173.
4. Психолого-педагогічна підготовка вчителя у Швеції //Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 35-річчю наукової діяльності академіка С.Д.Максименка (17-18 грудня 2001 р., м.Київ).- Т.1.- К.: Міленіум, 2002.- С.95-98.
5. Професійне становлення особистості в системі педагогічної освіти у Швеції // Проблема особистості в науці: результати та перспективи досліджень: Тези доповідей П’ятої Міжнародної конференції молодих науковців 26-27 вересня 2002 року.- К.: КНУ ім.Т.Г.Шевченка, 2002.- С.52-53.
6. Педагогічні технології у професійній підготовці майбутніх учителів у Швеції //Національна освіта: провідні тенденції та перспективи (до 140-річчя від дня народження Б.Д.Грінченка): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.- К.: КМПУ ім..Б.Д.Грінченка, 2004.- С.191-192.
7. Теоретичні основи підготовки учителів у Швеції // Педагогічна освіта України: національні традиції та Європейські інновації. Матеріали науково-практичної конференції. Секція ІУ. Проблеми змісту педагогічної підготовки в умовах Європейського освітнього та інтеграційного простору./За заг.ред.Л.Вовк, О.Падалка.- К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006.- С.119-123.
8. Управління освітою та якість підготовки учителів у Швеції // Вища освіта України – Додаток 3 (т.7) – 2007 р. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти» - С.33-37.
9. Тенденції розвитку системи вищої освіти у Швеції //Болонський процес очима студентів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Київ, 14 грудня 2007 р. У 2-х томах/Редкол.: І.І.Тимошенко (відп.ред.) та ін..- К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2008.- Т.1.- С.21-28.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.