18 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Структура грошового ринку№ роботи: 1010
розділ: Гроші та кредит
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

12. Структура грошового ринку......................... .............................. ......................3
Списо к використаної літератури.................... .............................. ..........................6
2 . Сутність та основні види кредиту………………………………………..……7
С писок використаної літератури.................... .............................. ........................15
1. Задача........................ .............................. .............................. .............................. 16
Внесок у сумі 240000 грн покладено в банк на 8 місяців за простою відсотковою ставкою 18% річних. Визначити реальний дохід вкладення за умови очікуваного щомісячного темпу інфляції у 2,1%.
2. Задача........................ .............................. .............................. .............................. 16
У гіпотетичній економіці виробляють лише три блага: хліб, молоко та телевізори. У таблиці наведено дані за два роки.

Назва блага 2003 р 2004 р
Ціна (грн) Кількість Ціна (грн) Кількість
Телевізор (1 шт) 1500 400 2500 800
Хліб (1 шт) 1 400000 3 300000
Молоко (1 л) 1 500000 2,5 600000
На скільки зросли ціни за період між 2003 та 2004 роками. Порівняти відповіді, які Ви отримали, використовуючи індекси Ласпейреса та Пааше.
   
Список літератури

1. Івасів Б.С. Гроші та кредит. Підручник. Тернопіль: Карт-бланш, 2000, 510 с.
2. Ловінська Л. Гроші в сучасній системі бухгалтерського обліку // Економіка України. - 2004. - №2. - C. 12 - 22.
3. Лагутін В. Д. Гроші та грошовий обіг: Навч. посібник. - 2-ге вид., перероб. i доп. - К.: Знання, 1999. - 181 с.
4. Гроші та кредит: Підручник / Ред. Савлук М. І.; Київський національний економічний університет. - К.: КНЕУ, 2001. - 602 c.
5. Колесник В.В. Ринок цінних паперів і принципи правового регулювання. Київ, 1993 р.
6. Лемківський А. В, Гроші та кредит. – К. 2001
7. Гроші та кредит, І.Алєксєєв, М.Колісник та ін. К. 2000
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.