17 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Освітньо-кваліфікаційні рівні№ роботи: 1009
розділ: Педагогіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 19
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Освітньо-кваліфікаційні рівні
2. Проблемне та проблемно-розвиваюче навчання
3. Скласти власний психологічний портрет особистості. Дати відповідь на питання «Чому саме Ви…?».
4. Розробити професіограму двох членів своєї родини.
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Фіцула М. Педагогіка: Посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К. 2002 192 c.
2. Соціальна педагогіка: підручник /За ред.А.Й. Капської - К.:, 2003.
3. Педагогічна майстерність. / За ред. І.А.Зязюна. – К., 2003
4. Основы педагогического мастерства / Под ред. И.А.Зязюн и др.-Москва: 2002.
5. Карамушка Л. М. Психологічні основи управління в системі середньої освіти: Навч. посіб. Для підготовки та перепідготовки керівників закладів середньої освіти К.: 1997. – 180 с.
6. Коломінський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту: Навч. посіб. – К.: МАУП, 1996. – 176 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.