18 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування переговорного процесу№ роботи: 1008
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Формування переговорного процесу…………………………...……………..3
2. Функції і форми спілкування………………………………………………. ....9
3. Характеристика конфлікту як соціального феномену……………………...12
Ситуаці я 10………………………………………………………………………1 6
Ви прийняли на роботу молодого юриста (закінчив інститут зовнішньоекономічних зв»язків економіки й права), який чудово справляється з роботою. Він провів вже кілька консультацій, і клієнти ним дуже задоволені. Разом з тим він різкий і зарозумілий у спілкуванні з іншими працівниками, особливо з обслуговуючим персоналом. Ви щодня одержуєте такого роду сигнали, а сьогодні надійшла письмова заява від вашого секретаря з приводу його брутальності. Що необхідно зробити для того, щоб змінити стиль спілкування нового колеги в колективі?
Список використаних джерел………………………………………………..…17
   
Список літератури

1. Фіцула М. Педагогіка: Посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К. 2002 192 c.
2. Соціальна педагогіка: підручник /За ред.А.Й. Капської - К.:, 2003.
3. Освітні технології. Редакція О.М. Пєхоти// Київ "А.С.КЛ 2002.
4. Кузьміна Н.В. Формування педагогічних здібностей. Л., Вид-во БРЕШУ, 1999.
5. Столяренко А.М. Психология и педагогика: Учеб пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 423 с.
6. Т.И. Колесникова. Психологический мир личности и его безопасность. - Москва: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. - 176 с.
7. Социальная психология/ Под ред. А.Н. Сухова, А.А. Деркача. - Москва: Издательский центр "Академия", 2001. - 600 с.
8. Баев О. Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии. — Воронеж, 1984.
9. Бандурка A M., Друзь В. А Конфликтология. — Харьков, 1997.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.