17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Концепція соціально-етичного маркетингу, її основні елементи№ роботи: 1004
розділ: Маркетинг
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

13. Концепція соціально-етичного маркетингу, її основні елементи.....................3
43. Види та функції упаковки, проблеми її використання.................. ....................5
73. Публік рилейшинз, сутність, мета та засоби........................ ............................11
Задача 13............................ .............................. .............................. .............................1 4
Як зміниться обсяг продажу продукції при зменшенні ціни з Ц1 до Ц2 і базовому обсязі продажу Vбаз, якщо відомо, що базова ціна ціна складає 40 грн., нова ціна 36 грн., базовий обсяг продажу – 380 тис. грн., коефіцієнт еластичності – 0,86.
Задача 34............................ .............................. .............................. .............................1 4
За допомогою методу ланцюгових підстановок визначте ємність ринку молока з підвищеною жирністю, якщо чисельність населення у регіоні складає 980000 чол., дохід на душу населення 120 грн., частка витрат на продукти харчування – 60%, з них частка витрат на молочні продукти – 10%, на молоко – 30%, очікувана частка витрат на молоко з підвищеною жирністю 45%.
Задача 72............................ .............................. .............................. .............................1 5
Визначити додатковий товарообіг торгівельного підприємства під впливом реклами, економічна ефективність рекламування та рентабельність реклами, якщо відомо такі дані:
- середньоденний товарообіг до рекламного періоду – 6700 грн.
- приріст середньоденного товарообігу за рекламний та після рекламний період – 10%
- кількість днів днів обміну товарообігу у рекламний та після рекламний період – 30
- торговельна надбавка на товар до ціни реалізації – 30%
- витрати на рекламу – 5000 грн
- додаткові витрати по приросту товарообігу – 1000 грн

Список використаних джерел........................ .............................. ............................17
   
Список літератури

1. Ф. Котлер. Основы маркетинга. – М.: Дело и сервис, 1991.
2. Гарковенко І. І. Маркетинг. - К.: Вища школа, 1998.
3. Ассель В. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: Дело и сервис, 1999.
4. Кардаш О. Л. Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 1999. – 204 с.
5. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 2000.
6. Гарковенко С.С. Маркетинг: Підручник- Київ: Лібра, 2000.
7. Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебное пособие для студ.вузов/2-е изд. перераб. и доп. –М: ИНФА-М,2001. –334с.-(Высшее образование).
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.