21 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Основні тенденції розвитку світової економіки на рубежі ХІХ – ХХ століття№ роботи: 1003
розділ: Історія економічних вчень
тип: Контрольна робота
об'єм: 21
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Основні тенденції розвитку світової економіки на рубежі ХІХ – ХХ століття………………………………………………………… ……………….…3
1.1. Особливості розвитку світової економіки в кінці ХІХ ст………………....3
1.2. Економіка світу у період першої світової війни……………………………6
1.3. Наслідки першої світової війни для економіки світу…………………...…8
2. Розвиток атомної енергетики в сучасній Україні: проблеми, труднощі, перспективи………………………………………………… ……………………10
2.1. Загальна характеристика атомної енергетики………………………….…10
2.2. Напрями розвитку атомної енергетики України……………………….…14
2.3. Українське ядерне товариство…………………………………………..…1 9
Список використаних джерел………………………………………………..…21
   
Список літератури

1. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу Підручник За ред. Б.Д. Лановика К.: Вікар: Знання, 1999. — 737 с.
2. Економічна історія Підручник. Юхименко П.І., Леоненко П.М. К.: 2004, 499 с.
3. Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Економічна історія Курс лекцій5-те вид., випр. — К.: Вікар, 2005. — 405 с. — (Вища освіта ХХІ століття).
4. Ковалевський В. В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. — К.: Знання, 2004. — 350с.
5. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика). — К.: Видавництво Європейського університету, 2004. — 216с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.