24 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Охарактеризувати дії керівника відділу кадрів з точки зору суб’єкта та об’єкта управління№ роботи: 1002
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Охарактеризувати дії керівника відділу кадрів з точки зору суб’єкта та об’єкта управління і вкажіть управлінські функції, які потрібно виконувати на цій посаді……………………………………………………………… ……….3
2. Наведіть основні характеристики управлінської інформації і покажіть роль інформації з точки зору ситуаційного підходу до управління……………...….8
3. Завдання………………………………………………………… ……………..13
На ефективність роботи підприємства впливають як його ринкові позиції, так і здатність менеджменту повною мірою використовувати внутрішній потенціал (ресурси, якими володіє фірма).
Порівняти рівень загальної ефективності двох підприємств за таких умов:
Підприємство 1. З точки зору використання сприятливих зовнішніх можливостей потенціал підприємства використовується на 100%, оскільки воно є монополістом. З точки зору використання внутрішніх ресурсів рівень ефективності складає 30% від максимально можливого;
Підприємство 2. З точки зору використання сприятливих зовнішніх можливостей потенціал підприємства використовується лише на 60%. З точки зору використання внутрішніх ресурсів рівень ефективності складає 70% від максимального можливого.
Зробити висновки щодо перспектив розвитку обох підприємств і вказати, в якому напрямку краще зосереджувати зусилля управлінських працівників – у напрямку підвищення зовнішньої чи внутрішньої ефективності.

Список використаної літератури…………………………………………….…. 15
   
Список літератури

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів, 2001.
2. Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник. - М.: «Тріада,ЛТД», 1997. – 384с.
3. Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 2003
4. Мескон М.Х., Альберт Н., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: 1998. - с. 373
5. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учеб. пособие. – К.: Т-во ”Знання”, КОО, 1998. – 512с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.