22 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Поняття, склад і структура інформаційного поля бізнес-планів№ роботи: 1001
розділ: Планування діяльності
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

5. Поняття, склад і структура інформаційного поля бізнес-планів……………3
20. Зміст плану виробництва, контроль за якістю продукції, вибір постачальників при написанні бізнес планів………………………………...….7
3. Задача……………………………………………………………… ……..……13
Акціонерне товариство «Продтовари», створене у травні 1995 року. Займається багато профільною діяльністю. Основною метою АТ є здійснення виробничо-торгівельної, посередницької та іншої підприємницької діяльності, що передбачає отримання прибутку на вкладений капітал і задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів, сприяння прискорення формування регіонального торгового ринку та ліквідації товарів і послуг вітчизняного виробництва.
Сьогодні постало питання про переорієнтацію діяльності ресторану (що є структурним підрозділом АТ), створення на його базі закритого бізнес-клубу та відокремлення його від АТ.
На основі наведених даних розробіть та опишіть прогресивну виробничо-комерційну ідею та резюме.

Список використаних джерел………………………………………………..…15
   
Список літератури

1. Акулов М. Г. Робоча книга з бізнес планування: (методичні рекомендації з написання і розробки бізнес плану). — Умань: ТОВ "Аналітик", 2003. — 56с.
2. Алєксєєв І. В. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій. — Л.: Бескид Біт, 2003. — 152с.
3. Барнич Ю. О. Бізнес-план виробничої підприємницької діяльності. — К.: ВАТ "УкрНДІСВД", 2002. — 120с.
4. Барроу К. Б. Бізнес-план. — К.: Знання, 2002. — 285с.
5. Батенко Л. П. Управління проектами. — К.: КНЕУ, 2003. — 231с.
6. Введення в проектний аналіз: Практикум / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича / С. В. Ксьондз. — Чернівці: Рута, 2001. - 100 с.
7. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток. — К.: КНЕУ, 2001. — 540 с.
8. Немцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: ТОВ "УВПК "ЕксОб", 2001. — 560 с.
9. Узунов В. Н. Предпринимательский менеджмент: Учеб. пособие для студ. экон. спец. - Симф., 2001. — 259 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.