20 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Банківська система. Мультиплікативне розширення банківських депозитів.№ роботи: 1000
розділ: Макроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Завдання 1
Суб’єктом макроекономіки є сектор:
а) уряду та підприємництва;
б) домогосподарств;
в) закордонний;

Завдання 2
За наведеними даними розрахуйте:
- обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП)
- обсяг чистого внутрішнього продукту.
Рахунок млрд. грн.
Особисті споживчі витрати 220
Особисті закупки товарів та послуг 55
Чисті приватні внутрішні інвестиції 50
Амортизація 10
Експорт товарів та послуг 14
Імпорт товарів та послуг 14

Завдання 3
Зазначте правильне твердження:
а) на ринку товарів і послуг домогосподарства є покупцями;
б) класична дихотомія – поділ економічних показників на реальні та натуральні змінні;
в) зменшення податків не призведе до зміщення кривої сукупного попиту;
г) довгострокова крива сукупної пропозиції є горизонтальною.

Завдання 4
Функція заощадження має вигляд: S = -0,4 + 0,2Y
Чому дорівнює гранична схильність до споживання?

Завдання 5
Стимулююча фіскальна політика спрямована:
а) на збільшення державних витрат;
б) на збільшення податків;
в) на зменшення сукупного попиту;
г) на зменшення державних витрат.
Стимулююча, фіскальна політика – підвид дискреційної фіскальної політики, спрямований на підвищення сукупного попиту й рівня виробництва.

Завдання 6
Як зміниться рівноважний ВВП, якщо податки збільшаться на 20 млрд.гр.од.. а державні закупівлі зменшаться на 20 млрд.гр.од. Гранична схильність до споживання МРС=0,75.

Завдання 7
Визначте статус осіб з точки зору їх належності до зайнятих (З), безробітних (Б), осіб поза робочою силою (П):
а) працівник, звільнений за власним бажанням;
б) військовослужбовець, який за станом здоров’я не може працювати;
в) студент денного відділення навчального закладу;
г) домашня господарка, яка 6 годин на тиждень працює вчителем.

Завдання 8
Рівень фактичного безробіття становить 10%, природного 6%. Фактичний ВВП – 180 млрд.гр.од. Розрахуйте втрати ВВП від недовикористання виробничих можливостей країни за законом Оукена (коефіцієнт Оукена дорівнює 2,5).

Завдання 9
Розрахуйте темп приросту ВВП у 2003 році відносно 2002 року, якщо ВВП за 2002 рік становив 200 млрд.гр.од., а за 2003 рік – 240 млрд.гр.од.

Завдання 10
Торговельний баланс країни:
а) фіксує всі операції, які здійснювалися протягом року між резидентами однієї країни і резидентами інших країн;
б) показує різницю між товарним експортом країни та її товарним імпортом;
в) показує різницю між експортом і кредитом;
г) показує різницю між імпортом та дебетом.

Завдання 11
Рецесійний та інфляційний розриви, їх графічна і математична інтерпретація

Завдання 12
Банківська система. Мультиплікативне розширення банківських депозитів.
   
Список літератури

1. Савченко А. Макроекономіка. К. 1995
2. Соболев В. Макроэкономика. Х. 1997.
3. Макроэкономика. Учебное пособие / за ред. Николаевой И.П. и др. – М.: 2000.
4. Макроэкономика / Под ред. Яковлевой Е.Б. – СПб.: Поиск, 1997
5. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001.
6. М. Бурда, Ч. Виплош Макроекономіка. Європейський контекст
К.: 1998
7. Бункина М.К., Семенов А.М., Семенов В.А. Макроэкономика. М., 2000.
8. Мікроекономіка і Макроекономіка за ред. С. Будаговської
К.: Основи, 2001, с. 242
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.